Úvod

IMG_8139.jpg
IMG_8144.jpg
IMG_8143.jpg
IMG_8146.jpg
IMG_8121.jpg

Pronajměte si prostor pro romantiku v soukromí, klidu a času absolutní pohody v intimním prostředí.

 

Co budete mít k dispozici:

  • vířivku se 73 tryskami nahřátou na krásných 37 °C
  • infrasauna (s fullspektrálními RedGlass zářiči), nahřátá na 60 °C
  • vodu s citronem
  • osušky, ručníky, sauna prostěradla, župany i pantofle
  • barevné podsvícení vířivky, sauny i sprchy
  • relaxační hudba přes audio-mikrosystém s Bluetooth, USB, SD
  • dvě křesílka se stolkem
  • postel s nebesy (relax zóna)
  • samostatné WC a opravdu prostorná sprcha
  • wi-fi, fén na vlasy, sprchový gel a tělový krém je samozřejmostí

Vybavení místnosti je bez obsluhy.

 

DVĚ PARKOVACÍ MÍSTA PŘÍMO U VCHODU ZA BRANOU NA SOUKROMÉM POZEMKU.

 

Nemůžete a nebo nechcete řídit, nebo jste k nám již přijeli, ale chcete si užít relax třeba se sklenkou sektu.

Jste z Mělníka a nejbližšího okolí, tak není problém.

Kvuli jedné skleničce sektu nemusíte riskovat ztrátu řidičáku, zajistíme Vám odvoz  i s Vaším vozem.

 

 

Dárkové poukazy jsou možné vyzvednout online nebo na místě.

poukaz..jpg

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY A PROVOZNÍ ŘÁD

pro vytvoření a zajištění příjemného a bezpečného prostředí Vás prosíme o respektování a dodržování uvedených bodů

·         Privát RELAX NAD ŘEKOU MĚLNÍK je určeným k relaxačnímu vyžití, je v provozu dle otevírací doby (od 9:00hod do 23:00hod), která musí být bezpodmínečně dodržována.

·         Počet rezervací je omezen na maximálně 3 na den, to z důvodu technické přestávky pro řádný úklid, vydezinfikování sauny a dostatečně dlouhé doby pro přečištění vody ve vířivce. (technická přestávka minimálně 180 min.)

·         Vstup do privátu je možný na základě řádné rezervace.

·         Návštěvník nestráví v pronajatém prostoru déle než 120 minut

·         Návštěvník privátu je povinen se seznámit s provozním řádem (včetně následných aktualizací a úprav) a chovat se v souladu s ním. Rezervací vyjadřuje plný souhlas s provozním. Návštěvník nedodržující provozní a protipožární řád může být vykázán z privátu bez nároku na vrácení peněz.

·         Změnu nebo storno rezervace je možno provést min. 24 h předem na tel. čísle +420 734 766 518.

·         Návštěvník musí dosáhnout věku minimálně 15 let. Je-li mladší, je mu vstup do privátu povolen pouze na základě zmíněného písemného souhlasu zákonného zástupce a tato osoba přebírá plnou zodpovědnost za bezpečí nezletilého návštěvníka.

·         Provozovatel nenese odpovědnost za aktuální zdravotní stav návštěvníka. Každá návštěva privátu je na vlastní nebezpečí, provozovatel nezodpovídá za možná zranění či následně způsobené zdravotní problémy.

·         Je zakázáno navštěvovat privát v případě nemoci, pod vlivem alkoholu, omamných látek či léků. Provozovatel je v těchto případech oprávněn znemožnit či neumožnit návštěvníkovi vstup.

·         Poslední možnost vstupu do privátu je vždy taková, aby objednaný čas skončil před koncem provozní doby.

·         Návštěvník je povinen opustit prostory privátu ihned po skončení rezervovaného času.

·         Každý návštěvník privátu musí používat pro podkládání těla ručník nebo prostěradlo. Je zakázáno si sedat či lehat na křesílka a sauna lavice holou kůží.  Ručníky, osušky, župany a prostěradla jsou bezplatně připraveny každému návštěvníkovi v privátním prostoru.

·         K odložení oblečení slouží regál v prostoru privátu.

·         Provozovatel neodpovídá za škodu na vnesených věcech do prostor privátu.

·         Každý návštěvník užívá v prostorách privátu zařízení na vlastní nebezpečí, přičemž se před užitím přesvědčí, zda veškerá zařízení nevykazují zjevné závady bránící bezpečnému užívání. Pokud by objevil závadu, je povinen ji nahlásit provozovateli.

·         Při pohybu po privátním prostoru, je návštěvník povinen dbát na svoji bezpečnost i bezpečnost ostatních návštěvníků a dodržovat protipožární opatření.

·         Pro potřeby první pomoci je v prostoru umístěna vybavená lékárnička.

·         V prostorách privátu platí přísný zákaz konzumování vlastních potravin a nápojů, kouření, používání otevřeného ohně. Osobám pod vlivem alkoholu, nebo jiných omamných látek, je vstup do prostor privátu zakázán. Dále je zakázáno vnášet do prostor jakékoliv vlastní nápoje či zákonem nepovolené látky.

·         Všichni návštěvníci jsou povinni chovat se v prostorách tak, aby nedošlo k poškození nebo k značnému znečištění prostor.

·         Je zakázáno odnášet jakékoliv vnitřní vybavení prostoru.

·         Návštěvníci jsou odpovědní za dodržování pořádku a čistoty v celém prostoru, za ochranu majetku a za škody vzniklé porušením provozního řádu.

·         Veškeré zjištěné závady a havárie jsou povinni neprodleně hlásit provozovateli. V případě vzniku škody návštěvníkem je provozovatel oprávněn domáhat se náhrady vzniklé škody a návštěvník je povinen uhradit vzniklou škodu v plné výší.

·         používání vířivky a infrasauny v prostoru privátu je výhradně na vlastní nebezpečí.

·         Kompletní úklid je prováděn po každém odchodu návštěvníků, ošetřením podlahy v celém prostoru na vlhko saponátem a dezinfekčním prostředkem (SAVO). Jsou vyměněny všechny ručníky, osušky, župany i prostěradla po odcházejících zákaznících za čisté.

·         Kontrola a údržba vybavení probíhá dle doporučení výrobce, nebo dle aktuálního požadavku.

·         Návody k obsluze všech zařízení, zásady bezpečnosti a hygienická pravidla jsou k dispozici v prostoru privátu. Návštěvník je povinen se s těmito dokumenty seznámit a dodržovat je.

 ZODPOVĚDNOST PROVOZOVATELE

·         Provozovatel je povinen odevzdat hostům prostory vyhrazené k relaxaci ve stavu způsobilém pro řádné užívání.

·         Provozovatel odpovídá za vyhovující technický a hygienický stav prostor, dále dbá na odstranění oznámených závad a škod bez průtahů.

 

ZÁKLADNÍ HYGIENICKÁ PRAVIDLA PRO UŽÍVÁNÍ SAUNY A VÍŘIVKY

 

·         Před vstupem do sauny, vířivky je každý povinen očistit celé tělo pomocí vody, mýdla či sprchového gelu a důkladně jej opláchnou vodou.

·         Pro použití vířivky po saunování je každý povinen se řádně osprchovat.

 

 

Provozní řád je také k dispozice na  http://relax-nad-rekou-melnik.netstranky.cz/

 

 

© relax-nad-rekou-melnik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma, reklama PC fórum